Ulga podatkowa na zakup mieszkania Unia Europejska i EOG

Urząd skarbowy w Polsce przyznaje ulgę na zakup mieszkania w innym państwie.

Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy - zakup apartamentu.

Ulgi podatkowe są istotnym elementem systemu podatkowego, mającym na celu wsparcie obywateli w realizacji ważnych inwestycji, takich jak zakup nieruchomości. W kontekście Unii Europejskiej, gdzie swoboda przepływu osób i kapitału jest jednym z fundamentów, pojawiają się pytania dotyczące możliwości skorzystania z ulg podatkowych w przypadku zakupu nieruchomości w innym państwie członkowskim. Artykuł ten omawia możliwość uzyskania ulgi podatkowej w Polsce na zakup mieszkania w innym kraju UE, finansowanego ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w Polsce, oraz możliwość przeznaczenia tych środków na zakup więcej niż jednego mieszkania. Dodatkowo, omawiamy możliwość skorzystania z ulgi przy zakupie nieruchomości w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Ulga podatkowa a zakup mieszkania w Unii Europejskiej i krajach OEG

Podstawy prawne uzyskania ulgi podatkowej:

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, podatnicy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na zakup nowego mieszkania lub domu. Ulga ta jest dostępna, gdy środki na zakup nowej nieruchomości pochodzą ze sprzedaży innej nieruchomości. Podstawą prawną tego rozwiązania są przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi spełnić kilka warunków:

  • Środki ze sprzedaży nieruchomości muszą zostać przeznaczone na nabycie innej nieruchomości mieszkalnej.
  • Nabycie nowej nieruchomości musi nastąpić w ciągu trzech lat od momentu sprzedaży poprzedniej nieruchomości.
  • Zakup nowej nieruchomości może mieć miejsce zarówno w Polsce, jak i w innym państwie członkowskim UE, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Luksusowe wille z widokiem na morze Czarnogóra

Ulga podatkowa na zakup mieszkania Unia Europejska i EOG

Możliwość zakupu więcej niż jednego mieszkania:

Prawo przewiduje również możliwość przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zakup więcej niż jednego mieszkania. Interpretacje podatkowe wskazują, że jeżeli podatnik spełni warunki określone w ustawie, może skorzystać z ulgi na zakup kilku nieruchomości mieszkalnych, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Ulga podatkowa na zakup mieszkania Unia Europejska i EOG

Interpretacje podatkowe:

Potwierdzenie możliwości skorzystania z ulgi na zakup mieszkania w innym państwie UE, EOG, a także na zakup więcej niż jednego mieszkania, można znaleźć w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez polskie organy podatkowe. Przykłady takich interpretacji to:

  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 stycznia 2018 r. (0114-KDIP3-3.4011.10.2018.1.MG)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 marca 2017 r. (1462-IPPB1.4511.69.2017.2.BK)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2019 r. (0115-KDIT3.4011.83.2019.2.MR)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2016 r. (ITPB4/4511-378/16/MK), która jednoznacznie wskazuje, że środki ze sprzedaży jednej nieruchomości mogą być przeznaczone na zakup kilku nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem spełnienia wymogów ustawy.

Dodatkowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 sierpnia 2018 r. (0113-KDIPT2-2.4011.334.2018.1.ACZ) potwierdza możliwość skorzystania z ulgi podatkowej przy zakupie nieruchomości w państwie należącym do EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Ulga podatkowa na zakup mieszkania Unia Europejska i EOG

Procedura uzyskania ulgi podatkowej:

Pierwszym krokiem jest sprzedaż nieruchomości w Polsce. Wartość uzyskana ze sprzedaży powinna być odpowiednio udokumentowana i zgłoszona do urzędu skarbowego.

Kolejnym krokiem jest zakup nowej nieruchomości w innym państwie UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Tutaj przede wszystkim należy upewnić się, że zakup jest zgodny z lokalnymi przepisami i jest odpowiednio udokumentowany.

Możemy także przeznaczyć środki ze sprzedaży nieruchomości na zakup kilku mieszkań. Wówczas niezbędne będzie zgromadzenie pełnej dokumentacji do każdej zakupionej nieruchomości.

Kolejnym etapem, po zakupie nowego apartamentu jest zgłoszenie zakupu do polskiego urzędu skarbowego. W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty, w tym:

  • Umowę sprzedaży poprzedniej nieruchomości
  • Umowę zakupu nowej nieruchomości (lub kilku nieruchomości)
  • Dowody wpłaty za nową nieruchomość

Urząd skarbowy przeprowadzi weryfikację zgłoszonych dokumentów i podejmie decyzję o przyznaniu ulgi podatkowej. Interpretacje podatkowe mogą być różne, indywidualne do każdej sytuacji. Dlatego też zalecamy każdorazowo kontakt z kancelaria podatkową.

Podsumowanie:

Ulga podatkowa na zakup nieruchomości w innym państwie UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej wspiera mobilność obywateli, umożliwiając im swobodne przemieszczanie się i osiedlanie w dowolnym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii bez obaw o negatywne konsekwencje podatkowe. Podatnicy, mając możliwość skorzystania z ulgi, mogą być bardziej skłonni do inwestowania w nieruchomości zagraniczne. Dzięki uldze podatkowej zaoszczędzimy, i przeznaczymy pozostałe środki na remont lub doposażenie apartamentu, a może i kolejną nieruchomość?
Tutaj należy zawsze mieć na uwadze fakt, że prawodawstwo w poszczególnych państwach różni się, rynek apartamentów i domów jest różny niż w Polsce. Zawsze warto udać się przy zakupie do osób doświadczonych na danym rynku, które pomogą znaleźć odpowiedni apartament lub dom i kupić go bezpiecznie i sprawnie. Zwykle na rynku pierwotnym nieruchomości nie poniosą Państwo dodatkowych kosztów, a zyskają bezpieczeństwo i profesjonalną pomoc, również prawną.
W tym temacie zapraszamy do zakupu z nami – czy to przykładowo na wybrzeżach Hiszpanii czy też Turcji.

Ulga podatkowa na zakup mieszkania Unia Europejska i EOG